นายกฯเตรียมแจกโฉนดชุมชนหลายพื้นที่

นายกฯเตรียมแจกโฉนดชุมชนหลายพื้นที่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์" กรณีปัญหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างร่างระเบียบในการจัดโฉนดชุมชน หลังจากที่ได้หารือร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหาความความขัดแย้งในที่ทำกิน ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนใน 6-7 พื้นที่ ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า จะเริ่มที่จะแจกโฉนดชุมนุมได้ในหลายพื้นที่ ส่วนปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องความถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องบ้านมั่นคงนั้น ในขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมเพื่อออกระเบียบต่างๆ เพื่อที่คลี่คลายปัญหาต่างๆให้ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัย

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมสำรวจพื้นที่แบ่งแยกแนวเขตป่าสงวนและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันให้มีความชัดเจน ภายใน 2 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน