พัทลุงพบไข้เลือดออกระบาดติดอันดับ6ปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วิทูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เปิดเผยถึง สถานการณ์ไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงว่า ตั้งแต่ เดือนมกราคม จนถึงขณะนี้ พบ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง แล้วจำนวน 454 ราย สูงเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ โดยมีผู้เสียชีวิต 2 ราย คือที่อำเภอควนขนุน 1 ราย เป็นเด็กชายอายุ 11 ขวบ และที่อำเภอปากพะยูน 1 ราย เป็นเด็กหญิง อายุ 8 ขวบ โดยกลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี รองลงมาอายุ 10-14 ปี ทั้งนี้ พบผู้ป่วยมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม แนวโน้มสถานการณ์ คาดว่า จะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ขณะนี้พื้นที่จังหวัดพัทลุง ย่างเข้าสู่หน้าฝน ซึ่งเหมาะต่อการระบาดของไข้เลือดออก

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กล่าวอีกว่า ในส่วนของ โรคชิคุนกุนยา ตั้งแต่เดือนมกราคม-ถึงวันนี้ พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 205 ราย อัตราป่วย 40.56 ต่อแสนประชากร แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคืออายุ 25-34 ปี ส่วนอาชีพที่ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยามากที่สุด คือ อาชีพเกษตร รองลงมาเป็นนักเรียนและอำเภอที่พบผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 1 คือ อำเภอป่าบอน รองลงมาคือ เขาชัยสน