ปธ.กมธ.หนุนรัฐซื้อคืนดาวเทียมไทยคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจะอามิง โตะตาหยง ส.ส.จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความ มั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎร กล่าวสนับสนุนให้รัฐบาลยึดคืนสัมปทานดาวเทียมไทยคม กลับมาเป็นสมบัติของชาติ เนื่องจากไม่มีประเทศใดในโลก ที่เอาธุรกิจการสื่อสารขายให้กับต่างชาติ ส่วนตัวไม่เชื่อว่า จะมีการ นำดาวเทียม ไปใช้แค่เฉพาะการสื่อสาร แต่น่าจะมีการแปลงสัญญาณเพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและความ มั่นคง ยกตัวอย่างเช่น พวกแร่พลังงาน รวมทั้งการใช้ดาวเทียมในการยิงจรวดวิถีไกล ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ
ประเทศ จึงเรียกร้องให้นายกฯ เร่งพิจารณาว่า จะสามารถยกเลิกสัมปทานและยึดคืนดาวเทียมไทยคมได้หรือ ไม่ เพราะการขายสัมปทานของรัฐให้กับต่างชาติ คือ การขายสมบัติของคนทั้งประเทศ ถือเป็นการขายชาติ รัฐต้องทวงคืนสัมปทาน ซึ่งเป็นสมบัติของชาติให้ได้

นอกจากนี้ นายเจะอามิง ยังกล่าวอีกว่า ในวันอังคารที่ 22 มิ.ย.นี้ ตนในฐานะประธานคณะกรรมมาธิการความมั่นคง จะขออนุญาตที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ในการนำเรื่องตรวจสอบสัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมเข้า
ที่ประชุมรับเรื่องพิจารณา หากที่ประชุมเห็นชอบก็จะเลือกรายงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะเชิญตัวแทนจากบริษัทไทยคม และตัวแทนบริษัท ชิน แซทเทลไลท์ มาชี้แจงด้วย