กทม.เตือนหมาบ้าระบาดในเมืองมากขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขต กทม. อยู่ในขั้นรุนแรง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย และตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 60 ตัว ซึ่งมีอัตราเพิ่มมากขึ้นจากปี 2552 เฉลี่ยเดือนละ 10 ตัว จากเดิมเฉลี่ยเดือนละ 8.33 ตัว

พญ.มาลินี กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเข้มข้น และลงพื้นที่สำรวจจำนวนสุนัขในแต่ละพื้นที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดต่อไป โดยมีนโยบายให้ปัญหาสุนัขจรจัด เป็นปัญหาของพื้นที่เขต พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน กลุ่มคนรักสัตว์ สำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข สำหรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขต กทม. คือ การให้ความรู้แก่ประชาชนหากถูกสุนัขกัดต้องไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนทันที โดยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ของ กทม. นอกจากนี้ เจ้าของสุนัขต้องนำสุนัขทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดมีรายงานผู้เสียชีวิต หรือ พบสัตว์มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า กทม. จะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าควบคุม และจับสุนัขกักบริเวณ เพื่อดูอาการ หากมีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ ต้องจดทะเบียนและฝังไมโครชิพให้สุนัข