พรทิวาแจงงบโครงการไทยแลนด์ เบสท์ เฟรนด์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง กระแสข่าวการใช้เงินงบประมาณเพื่อกระตุ้นการส่งออก โดยเฉพาะโครงการไทยแลนด์ เบสท์ เฟรนด์ ที่จะใช้งบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งหลายฝ่ายมองว่า เป็นการใช้งบประมาณเกินความเป็นจริงนั้น ยืนยันว่า การใช้งบประมาณดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสั่งซื้อสินค้าไทยในโครงการ โดยจะมีการเชิญผู้บริหารของผู้ประกอบการ นำเข้าสินค้าไทยจำนวน 150 คน ใน 6 กลุ่มสินค้าหลัก รวมทั้งผู้ติดตามเข้ามาประเทศไทย ประมาณ 300 คน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ความเป็นพันธมิตรทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้มากขึ้นซึ่งมั่นใจว่า จะมีการสั่งซื้อสิ้นค้าไทยในกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 330,000 ล้านบาท และในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่า เป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าแต่อย่างไรก็ตาม ตนพร้อมจะให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณจำนวนดังกล่าว ในโครงการที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ โดยไม่รุ้สึกวิตกกังวล แม้ว่า ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะเข้ามาตรวจสอบการใช้งบประมาณจำนวนดังกล่าวก็ตาม