การบินไทยอนุมัติเช่า-ซื้อเครื่องใหม่15ลำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ผลการประชุม ซึ่งมีมติอนุมัติผลการคัดเลือกแบบเครื่องบิน ในการจัดหาเครื่องบินปี 2553 - 2557 จำนวน 15 ลำ โดยแบ่งเป็น
เครื่องบินภูมิภาค จำนวน 7 ลำ ได้เครื่องบินแบบแอร์บัส A330 300 วงเงินลงทุนไม่เกิน 31,000 ล้านบาท โดยใช้วิธีเช่าซื้อ ส่วนเครื่องบินข้ามทวีป จำนวน 8 ลำ ได้เครื่องบินแบบโบอิง 777 300ER ใช้งบผูกพันประมาณ79,000 ล้านบาท โดยใช้วิธีแบบเช่าระยะเวลา 15 ปี โดยหลังจากนี้จะมีการเจรจาต่อรองราคาค่าเช่า ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ก่อนทำสัญญาและจะมีการทยอยส่งมอบเครื่องบิน ตั้งแต่ปี 2554 - 2556 นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติให้บริษัทกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 8,000 พันล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี