องคมนตรีแสดงความเป็นห่วงเยาวชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี กล่าวถึง การปฏิบัติตนของเยาวชนไทย ภายหลังเป็นประธาน เปิดตัววารสารที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จัดทำขึ้นว่า เยาวชนไทยในสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้น่าเป็นห่วงมาก โดย พล.อ.พิจิตร ได้ยกตัวอย่างว่า ยังมีเยาวชนไทยอีกเป็นจำนวนมาก ที่ไม่รู้แม้กระทั่งความเป็นมาของชาติ ซึ่งกว่าจะสามารถสร้างชาติได้ บรรพบุรุษต้องผ่านความยากลำบากมากขนาดไหน ไม่รู้แม้กระทั่งว่าเกิดชาติไทยมาเป็นระยะเวลาเท่าใดแล้ว ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ เยาวชนจะเกิดความรักและห่วงประเทศได้อย่างไร โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การขยายถนน การสร้างตัวอาคาร แต่การพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักชาติกลับน้อยลง พร้อมกันนี้ ได้ยกตัวอย่าง ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ที่เกิดภายหลังประเทศไทย แต่กลับมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งต่อไปนี้ ถ้าประเทศไทยไม่ระวังก็อาจถูกประเทศอื่นแซงหน้าไปได้

ขณะเดียวกัน พล.อ.พิจิตร ได้พูดถึงหลัก 4M 1T ซึ่งประกอบไปด้วย ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ เครื่องมือ การจัดการ และเทคโนโลยี ที่จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้ โดยได้เน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเยาวชน เร่งสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เยาวชนรักและหวงแหนประเทศอีกด้วย