ประพันธ์จ่อประสานศอฉ.จัดเลือกตั้งซ่อม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประพันธ์ นัยโกวิท คณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการการบริหารการเลือกตั้ง กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานการเลือกตั้ง ถึงกรณีการเลือกตั้งซ่อม สภาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบึงกุ่ม ในขณะที่มีการ
ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แทน นายทิวา เงินยวง ที่เสียชีวิตว่า การที่ห้ามมีการชุมนุมเกิน 5 คน ในเขตพื้นที่ ที่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น การหาเสียงของผู้สมัครก่อนการเลือกตั้งซ่อม ควรเป็นกรณีพิเศษ ที่จะมีการประสานงานกับศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. โดยผู้สมัครต้องแจ้งถึงลักษณะวิธีการหาเสียงและปราศรัย มายัง กกต.ให้ได้รับทราบ จากนั้น กกต.จึงแจ้งไปยัง ศอฉ.
เพื่อให้พิจารณาว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ควรรีบดำเนินการทันที หลังการประชุมเสร็จสิ้น

พร้อมกันนี้ นายประพันธ์ ยังระบุถึงงบประมาณของผู้สมัครที่ใช้ในการหาเสียงว่า อนุญาตให้ใช้งบประมาณได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งมีหากผู้สมัคร เป็นผู้ที่ถูกระงับการทำธุรกรรมทางการเงิน จาก ศอฉ. ด้วยนั้น จะมีการประสานเรื่องนี้
ไปยัง ศอฉ.เพื่อขอการอนุมัติ