ส่งออกพุ่ง42.1%โตสูงสุดรอบ22เดือน

ส่งออกพุ่ง42.1%โตสูงสุดรอบ22เดือน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พณ.เผย ส่งออกขยายตัวร้อยละ 42.1 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 สูงสุดในรอบ 22 เดือน อานิสงส์ ยอดส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่ม ส่งผลเดือน พ.ค. ไทย เกินดุลการค้า 2,211 ล้านเหรียญฯสหรัฐฯ

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 ว่า การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.1 หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 16,556 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และสูงสุดในรอบที่ 22 เดือน โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ สินค้าเกษตรกร เช่น ยางพารา ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 133.5 มันสำปะหลัง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.8 น้ำตาลทราย ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.4

โดยในส่วนของสินค้าข้าว มีปริมาณการส่งออกลดลง ร้อยละ 12.5 และมูลค่าส่งออกลดลง ร้อยละ 11.5 เนื่องจาก ปัญหาการแข่งขัน ด้านราคากับเวียดนาม ปากีสถาน และอินเดีย และสำหรับสถิติการนำเข้าในช่วงเดือนพฤษภาคม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 คิดเป็นมูลค่ากว่า 14,345 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลทำให้ดุลการค้าของประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม ประเทศไทยกลับมาเกินดุลการค้าอีกครั้ง ที่ 2,211 ล้านเหรียญสหรัฐ จากในช่วงเดือนเมษายนที่ประเทศไทย ขาดดุลการค้า 266 ล้านเหรียญสหรัฐ