นายกฯ ปัด คกก.ปฏิรูป ถอนตัว! ทาบ 3 คนสำคัญร่วม

นายกฯ ปัด คกก.ปฏิรูป ถอนตัว! ทาบ 3 คนสำคัญร่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมระดมความเห็นปฏิรูปประเทศไทย เสนอตั้งกองทุนปฏิรูปประเทศไทยและมีผู้เสนอชื่อ "อานันท์-น.พ.ประเวศ-ไพบูลย์" ร่วมดูแลด้วย นายกรัฐมนตรี ลั่น หากได้คณะกรรมการปฏิรูปครบ จะแถลงรายละเอียด รับ อาจไม่ถูกใจหลายฝ่าย พร้อมยืนยัน ไม่มีใครถอนตัว

การประชุมระดมความเห็น เพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย ที่ อาคารคอนเวชั่น เซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 09.20 น. โดยผลการประชุมนั้น ทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในหลักการ ที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และยังมีข้อเสนอในเรื่องของการเลื่อมล้ำในทุกด้าน การจัดสรรทรัพยากร การปฏิรูปการศึกษา เรื่องของเยาวชน การสร้างวิธีการมองประเทศให้ได้เห็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารราชการแผ่นดิน และการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง แนวทางการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย ที่ควรยึดหลัก 5 ส. ซึ่งประกอบไปด้วย สันติภาพ สามัคคี สัตยาบัน การสื่อสารและการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ กลไกต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ และเป็นกลไกที่มีการทำงานต่อเนื่องในทุกรัฐบาลและจัดให้มีกองทุนปฏิรูปประเทศไทย และคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเป็นหลักประกันความต่อเนื่องในการทำงาน รวมถึงรัฐบาลและรัฐสภาต้องทำหน้าที่ในการนำข้อเสนอจากภาคประชาสังคม ไปสู่กระบวนการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

โดยในการประชุมระดมความเห็นนี้ ได้มีผู้เสนอ นายอานันท์ ปันยารชุน นายแพทย์ประเวศ วะสี และนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม มาร่วมดูแลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย อีกด้วย

ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การชักนำบุคคลที่จะมาเป็นคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศว่า หากมีความเรียบร้อยแล้ว ตนจะรายงานให้ทราบ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นประธานนั้น ก็ต้องเป็นผู้ที่มองภาพกว้างและยาว เพราะเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลัก รวมทั้งต้องระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนได้ ซึ่งส่วนตัวมั่นใจว่าเมื่อได้ตัวประธานและจะสามารถเดินหน้าทำงานได้ แต่ไม่คาดหวังว่า จะได้รับการยอมรับ 100% ส่วนกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มี นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานขอระยะเวลา 4 เดือนนั้น เห็นว่าอย่างน้อยที่สุด ก็จะเป็นรูปธรรมว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งมีความหวังเดินหน้าตามแผนปรองดอง เนื่องจากมีหลายฝ่ายตื่นตัวเข้าร่วมมากขึ้น ขณะเดียวกันยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีคณะกรรมการคนใดถอนตัว อย่างไรก็ตาม ตนยังเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ มีบรรยากาศที่เย็นลงแล้ว