ตลท.ส่งชื่อคนซื้อ-ขายหุ้นไทยคมให้ก.ล.ต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดหลักหรัพย์ฯ ได้ส่งข้อมูล ทั้งในส่วนวอลุ่มการซื้อขายราคา ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังหลายเดือน และในช่วงที่ราคาซิลลิ่ง รวมถึงบุคคลที่มีการซื้อขายในช่วงที่ราคาซิลลิ่งให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังจากนี้ ก.ล.ต.คงจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในการตรวจสอบ

"การที่ตลาดฯ ส่งข้อมูลไป เพราะพบความผิดปกติการซื้อขายในบางบัญชี ซึ่งก็ถือว่า เราทำหน้าที่ในส่วนของเราทำขั้นตอนที่ควรทำ และบางข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ขอจากโบรกเกอร์บางแห่งด้วย จากนี้คงอยู่ที่ ก.ล.ต." นายจรัมพร กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดฯ ยังไม่ได้สรุปว่า เป็นความผิด เพียงแต่มีความผิดปกติของราคาและวอลุ่มของหุ้นบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM)