พ่อเมืองนครพนม เปิดสะพานรู้รักสามัคคี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดสะพานรู้รักสามัคคีชุมชนร่วมใจที่ใช้ข้ามลำน้ำบัง ซึ่งเป็นสะพานที่ชาวบ้านสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม และชาวบ้านนาท่าม่วง อ.เรณูนคร จ.นครพนม ร่วมกันก่อสร้าง

โดยใช้ไม้ภายในพื้นที่เป็นวัสดุหลักก่อสร้าง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท เหตุผลที่มีการก่อสร้างสะพาน เนื่องจากชาวบ้าน ทั้งสองบ้านต้องไปมาหาสู่
กันเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตร และราษฎรบางครอบครัว เป็นญาติพี่น้องกัน ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางกว่า 11 ก.ม. ล่าสุดสำนักงานทางหลวงชนบท จ.นครพนม ออกแบบเพื่อทำการก่อสร้างเป็นสะพานถาวร และจะมีการก่อสร้างในอนาคตอันใกล้