ถาวรเพิ่มงบหนุนอาชีพคนใต้อีกกว่า2พันล้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย เปิดเผย ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีภาคใต้ว่า ได้ปรับเปลี่ยนงบประมาณเพิ่มอีกกว่า 2,000 ล้านบาท จากเดิม 6,000 ล้านบาท เป็นกว่า 8,000 ล้านบาท ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยครอบคลุมครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวน 2,000 ครอบครัว รวมถึงการสนับสนุนโครงการ 5 ดาว ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งได้มอบหมายให้ ปลัดกระทรวงการคลัง จัดหาวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการส่งเสริมภาคเอกชนให้เปิดโรงงานมากขึ้น

นอกจากนี้ รมช.มหาดไทย ยังยอมรับด้วยว่า สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ยังมีอุดมการณ์ในการแบ่งแยกดินแดนอยู่ ซึ่งรัฐบาลก็ได้เร่งเข้าไปดูแลด้านกระบวนการยุติธรรม และเน้นการพัฒนาให้กับประชาชน

ทั้งนี้ นายถาวร เปิดเผยว่า ได้มีการหารือถึงการยกเลิกกฎอัยการศึก ใน 4 อำเภอ จ.สงขลา และเปลี่ยนมาใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยหารือถึงมาตรา 21 ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง ที่มีสาระสำคัญ คือ จะไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ โดยมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ไปกำหนดฐานความผิดที่จะไม่มีการดำเนินคดี ทั้งนี้หากประสบความสำเร็จ ก็จะขยายพื้นที่ในการใช้
กฎหมายดังกล่าวต่อไป