โรงแรมได้รับผลกระทบบล็อกสัญญาณบอลโลก

โรงแรมได้รับผลกระทบบล็อกสัญญาณบอลโลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวบุณฑริก กุศลวิทย์ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผู้ประกอบการโรงแรม ได้รับผลกระทบ จากการบล็อกสัญญาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ของฟีฟ่า เป็นอย่างมาก เนื่องจาก ทำให้ประชาและบุคคลทั่วไป ไม่สามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลผ่านจานดาวเทียมได้ ยกเว้น จะติดตั้งเสาอากาศ หรือ ยูบีซี เท่านั้น เนื่องจากผู้ประกอบการ โรงแรมในพื้นที่ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ จะติดตั้งจานส่งสัญญาณเคเบิ้ลท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถให้บริการชมถ่ายทอดการแข่งขัน ฟุตบอลโลกได้ ซึ่งเบื้อต้นผู้ประกอบการได้เร่งติดตั้งจานดาวเทียมของยูบีซี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้าพัก ซึ่งการดำเนินการข้างต้นส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายจ่ายที่สูงขึ้น ขณะที่บางโรงแรม นักท่องเที่ยวได้ขอย้ายที่พัก เนื่องจาก ไม่สามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้

อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวอีกว่า ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเดิมที่ขาดการดูแลแก้ไข ทั้งนี้เชื่อว่าหากมีการแจ้งเตือน ล่วงหน้าผู้ประกอบการก็จะสามารถเร่งดำเนินการได้ซึ่งมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น คณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) และ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่จะสามารถอธิบายคำตอบได้ชัดเจน ให้กับ ประชาชน และผู้บริโภคได้รับทราบ เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง