หอการค้าปัตตานีหนุนพัฒนาศก.5จ.ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายณัฐนนท์ พงษ์ธัญญะวิริยา ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงพาณิชย์ จะเกิดประโยชน์ต่อภาคการค้าและการลงทุนโดยรวมของจังหวัด หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ภาคการค้าในพื้นที่ซบเซา เกิดความไม่มั่นใจในการประกอบธุรกิจ
ทำให้ขาดสภาพคล่อง โดยทางหอการค้าต้องการให้รัฐบาลเข้ามากระตุ้นภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันทางการเงินในการอนุมัติสินเชื่อ โดยสถาบันการเงินของรัฐจากปัจจุบันที่ภาคธุรกิจจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพียงร้อยละ 50 ของหลักทรัพย์ค้ำประกัน และนอกจากนี้ยังต้องการให้รัฐบาล นำแผนในการกระตุ้นการท่องเที่ยวพื้นที่ราชประสงค์ มาปรับใช้
กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งการลดหย่อนภาษีและการให้สิทธิประโยชน์พิเศษมากกว่าในพื้นที่ราชประสงค์ หลังจากในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐเท่าที่ควร