ผู้ว่าฯกทม.เผยประชุมสภากทม.ถกงบปี54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัย สามัญที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2553 เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่า ได้เสนอข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ต่อที่ประชุม โดยมีหลักการและนโยบายได้ตั้งงบประมาณแบบงบสมดุลมีรายได้และรายจ่ายเท่ากัน จำแนกเป็นวงเงินงบประมาณรายรับ 46,675 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณ
การรายรับของกรุงเทพมหานคร 46,000 ล้านบาท ประมาณการรายรับของการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร กว่า 675 ล้านบาท และคาดการณ์จะได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับปีงบประมาณ 2554 เป็นจำนวนกว่า 13,629 ล้านบาท และวงเงินงบประมาณการรายจ่ายกว่า 46,458 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณการรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร 46,000 ล้านบาท โดยจ่ายจากรายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร 4,100 ล้านบาท ประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์กรุงเทพมหานครกว่า 458 ล้านบาท
จำแนกเป็น รายจ่ายประจำกว่า 264 ล้านบาท โดยจ่ายจากรายได้ประจำของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครกว่า 473 ล้านบาท รายจ่ายพิเศษกว่า 153 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครกว่า 201 ล้านบาท ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2554 จำแนกเป็น ด้านเศรษฐกิจ 270 ล้านบาท ด้านการรักษาความปลอดภัย 4,434 ล้านบาท ด้านสิ่งแวดล้อม ล้านบาท ด้านการรักษาความปลอดภัย 3,294 ล้านบาท ด้านการจราจร 3,047 ล้านบาท ด้านการศึกษา 782 ล้านบาท ด้านสุขภาพ 1,362 ล้านบาท

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า การประชุม พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและตรงตามนโยบายในการพัฒนากรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!