ธปท. ยันยังดูแลค่าบาทได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุชาดา กิระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะนี้ยังถือว่า ไม่แข็งค่ามาก เมื่อเทียบกับดัชนีค่าเงินบาท เปรียบเทียบระหว่างคู่แข่งการค้าของไทย (NEER) และยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับภูมิภาค ขณะที่ความผันผวนยังต่ำกว่า ซึ่ง ธปท. ก็ยังคงให้การติดตามดูแลเสถียรภาพค่าเงินตามปกติ โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2553 เป็นต้นมาเงินบาทแข็งค่าขึ้นแล้ว ร้อยละ 2.8