ไตรรงค์ จ่อโอนถ่ายงานให้เอกชนลดต้นทุนรัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ กล่าวในงานปาฐกถาพิเศษ เรื่องบทบาทภารกิจที่รัฐต้องทบทวนว่า ขณะนี้ภาคราชการมีต้นทุนสูงมาก จึงต้องมีการปรับขนาดให้เล็กลง โดยมีแผนการถ่ายโอนภารกิจ ให้กับ
ภาคเอกชน จำนวน 111 ภารกิจ โดยระยะแรก กำลังพิจารณาอยู่ 37 ภารกิจ ที่เป็นงานด้านการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2554 ทั้งนี้เนื่องจากภาคราชการ ณ ปัจจุบัน มีต้นทุนส่วนเกินถึงร้อยละ
40 ซึ่งหากนำออกไป ผลงานก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และหากไม่ลดขนาดลงในอีก 10 ปีข้างหน้า จะไม่มีงบประมาณในการใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการต่างๆ เลย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากฐานการเสียภาษีของคนไทย ณ ปัจจุบัน ถือ
ว่าเล็กที่สุด หากเทียบกับประเทศที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ว่ามีคนเสียภาษีจริงแค่ 6,000,000 ล้านคน และต้องรับภาระคนทั้งหมด 64 ล้านคน ดังนั้นการลดรายจ่ายของภาคราชการ และให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเร่ง
ดำเนินการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!