น้ำในเขื่อนยังน่าห่วงต้องปรับเกษตรใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กล่าวระหว่างการแถลงข่าวการส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์มือถือว่า ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้น เนื่อง
จากฝนยังตกท้ายเขื่อนอยู่ เพราะฉะนั้นเกษตรกรควรให้ความร่วมมือลดการใช้น้ำ ด้วยการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ทั้งนี้สถานการณ์น้ำยังน่าเป็นห่วง เช่น กรณีเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งถ้าหากจะให้มีน้ำเพิ่มเพียงพอต่อการเกษตร ใน
ปริมาณ 8 พันล้านลูกบาศก์เมตร ต้องใช้เวลาถึง 2 ปีกว่า ที่ฝนจะตกจนมีน้ำจำนวนนี้ ส่วนที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานฝนหลวงพิเศษ ก็เห็นว่า เป็นผลดีในการดึงฝนตกในเขื่อน ตลอดจนขยายเวลาให้ฝนตกเป็นช่วงนานขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว ควรจะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมและฝนที่ลดน้อยลงด้วย โดย เฉพาะแก้มลิงในพื้นที่ต่างๆ