กยศ.เล็งปล่อยเงินกู้เพื่อการศึกษาเพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศ.ดร.สรรค์ วรอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึง การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2553 ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กับผู้กู้ยืมรายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ในภาพรวมจำนวน 893,353 ราย วงเงิน
32,079.30 ล้านบาท แยกเป็น ผู้กู้รายเก่า 563,731 ราย ผู้กู้รายใหม่ 329,622 ราย และถ้าดูเฉพาะในส่วนของผู้กู้จากคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 (สถาบันอุดมศึกษา) นั้นมีผู้กู้รายใหม่ จำนวน 95,504 ราย วงเงิน 5,251,442,308 ล้านบาท แยกเป็น มหาวิทยาลัยรัฐ จำนวน 27,387 ราย วงเงิน1,415,467,640 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9,430 ราย
วงเงิน 421,869,678 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 25,673 ราย วงเงิน 1,124,319,962 ล้านบาท มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเอกชน 31,600 ราย วงเงิน 2,229,381,840 ล้านบาท วงเงิน มหาวิทยาลัยสงฆ์ 593 ราย วงเงิน 38,728,788 ล้านบาท และวิทยาลัยชุมชน 821 ราย วงเงิน 21,674,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากมีการเปรียบเทียบการจัดสรร กยศ. ของคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 ปี 2552 และ ปี 2553 ในส่วนของผู้กู้รายใหม่ ปรากฏว่า สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินจัดสรรเพิ่มขึ้นถึง 20.02 % ส่วนหนึ่งมาจากจำนวนผู้มาชำรเงินคืนเพิ่มขึ้น ทำให้ทาง กยศ. มีเงินที่จะมาจัดสรรเพิ่มเช่นกัน และถ้ามาดูในส่วนของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มถึง 33.68 %
เนื่องจากสถาบันดังกล่าว เปิดสอนสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ มากขึ้น ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ทาง กยศ. กำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการให้กู้ยืม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!