สอท.เสนอแบงก์ชาติ ดูแลค่าเงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวก่อนการประชุมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) ในเรื่องนโยบายการเงินว่า ประเด็นหลักภาคเอกชน เตรียมเสนอให้ส.อ.ท. พิจารณาในวันนี้ คือ การดูแลระดับราคาแลกเปลี่ยน ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของผู้ส่งออกของไทยที่ต้อง
เผชิญอยู่ในเวลานี้ เนื่องจากค่าเงินบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน มีระดับที่แข็งค่ามากกว่าคู่แข็ง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ซื้อสินค้า หันไปซื้อสินค้าของประเทศอื่นแทน ส่วนปัจจัยเรื่องระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้น มองว่าหากมีการปรับขึ้นภายในปีนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ก็เชื่อว่า จะไม่เป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชน

นายสันติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งออกของไทยในปีนี้ ยังมีโอกาสขยายตัวได้ ประมาณร้อยละ 15-20 เนื่องจาก การส่งออกในไตรมาสแรก ยังขยายตัวอยู่ในระดับสูง แต่ยอมรับว่าระดับการขยายตัวอาจชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง เพราะเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะวิกฤติการเงินในทวีปยุโรป