ภาคใต้ระวังเหตุรุนแรงด้วยวิทยุเครื่องแดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการดำเนินการโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวัง (วิทยุเครื่องแดง) โดยศูนย์ตรวจสอบข้อมูลบุคคลและยานพาหนะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งแล้ว ในพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด 44 อำเภอ รวมสมาชิก 8,933 คน จำนวนวิทยุเครื่องแดง 7,181 เครื่อง ประกอบด้วย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 33 อำเภอ 377 หมู่บ้าน และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 11 อำเภอ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยุเครื่องแดงจากภาคเอกชน เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการรายงาน หรือ แจ้งเหตุระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวัง และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยในหน่วยต่าง ๆ โดยขณะนี้ ทางศูนย์ฯ กำลังดำเนินการแจกจ่ายวิทยุเครื่องแดงไปให้แก่สมาชิกเครือข่ายฯ

พันเอก เฉลิมพล จินารัตน์ หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบข้อมูลบุคคลและยานพาหนะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวถึงความร่วมมือ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายฯ ที่ผ่านมา สมาชิก สามารถรายงานผ่านวิทยุเครื่องแดง เกี่ยวกับการเกิดเหตุในพื้นที่มากมาย ทั้งการแจ้งเหตุผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง 4 ครั้ง วัตถุต้องสงสัย 11 ครั้ง อุบัติเหตุการจราจร 22 ครั้ง
สารเสพติด 48 ครั้ง รวมทั้ง อาชญากรรมและภัยธรรมชาติ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!