พณ. ประกาศราคาอ้างอิงข้าวเปลือกรอบ 2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ประกาศเกณฑ์การอ้างอิงข้าวเปลือก รอบที่ 2 ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2553 เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชยระหว่างวันที่ 14-20 มิ.ย. 2553 ความชื้น 15 % ข้าวเปลือกเจ้าราคาตันละ 7,672 บาท อัตราชดเชยตันละ 2,328 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาตันละ 9,670 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,330 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,318 บาท ไม่ต้องชดเชย และกรณีที่ราคาข้าวเปลือกต่ำกว่าราคาประกันรัฐบาลได้จัดให้ อคส. และ อตก. ตั้งโต๊ะรับซื้อในโรงสีที่เข้าร่วมโครงการโดยรับซื้อในราคากลางอ้างอิงข้างต้น สำหรับในส่วนข้าวเจ้า 10 % รับซื้อในราคาตันละ 7,472 บาท และข้าวเจ้า 25 % รับซื้อในราคาตันละ 7,072 บาท โดยปัจจุบันมีโรงสีเข้าร่วมโครงการ 153 โรง ใน 35 จังหวัด ที่เปิดรับซื้อแล้ว