ผู้บริหารเครือซีพีแนะรัฐบาลนำทฤษฎี 2 สูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซี.พี. กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาการเมือง รัฐบาลควรเร่งดำเนินการสร้างความปรองดองโดยเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการศึกษาของคณะกรรมการแผนการปฏิรูปประเทศไทย และแผนปรองดอง ซึ่งรัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม โดยนำทฤษฎี 2 สูงของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ซี.พี. มาปรับใช้ โดยเน้นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้ประชาชนรากหญ้าได้รับความเป็นธรรมทางสังคมมากขึ้น

ส่วนปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ นายอาชว์ ยอมรับว่า จะมีผลกระทบให้ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรลดลงโดยเฉพาะข้าว ที่ผลผลิตจะเหลือเพียง 28 - 29 ล้านตัน จากปกติที่มีผลผลิตสูงถึง 32 ล้านตัน ทำให้การส่งออกข้าวของไทย เหลือเพียง 8 - 8.5 ล้านตัน จากเดิมที่ส่งออกได้ถึง 9 ล้านตันขณะที่ราคาพืชผลทางการเกษตร เชื่อว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามความ ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกและจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!