ปธ.บอร์ดก.ตร.จ่อถามเหตุตั้งที่ปรึกษาสบ10

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) และประธานบอร์ดกลั่นกรองแต่งตั้ง นายพลตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร. เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการประชุม ก.ตร. ในวันนี้ ที่จะมีการพิจารณา
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา สบ 10 ขึ้นมาใหม่ โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการเปิดตำแหน่ง เพื่อปูทางให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง โดย นางเบญจวรรณ กล่าวว่า ตนเองยังไม่ได้เห็นรายละเอียดการประชุมวันนี้ แต่หากเป็นเรื่องการเปิด
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา สบ 10 ดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องที่เคยเสนอมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ขาดความชัดเจนเรื่องภารกิจ จึงต้องส่งเรื่องกลับมาวิเคราะห์ใหม่ เพื่อนำเรื่องกลับมาเสนอที่ประชุมให้ได้ความชัดเจน และความจำเป็น ในการเปิดตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งในที่ประชุมวันนี้ ก็จะมีการซักถามด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งที่ผ่านมาทาง ตร. ได้ขอเปิดตำแหน่ง ที่ปรึกษา สบ 10 ไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นการเปิดโดยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้เฉพาะ เพื่อให้ตำแหน่งบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่งแม้จะไม่ได้ระบุตัวคนมาก็ตาม แต่ ตร. ได้ถอนเรื่องนี้ออกไป ซึ่งหากนำเข้าอีกครั้ง ก.ตร. ต้องดูเหตุผล ความจำเป็นที่จะตั้งตำแหน่งใหม่ หาก ตร.สามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็น ที่ประชุมคงต้องยอม ขณะที่ด้าน นางเบญจวรรณ ก็กล่าวเช่นกันว่า น่าจะได้ข้อสรุปเรื่องนี้ในวันนี้เช่นเดียวกัน