แนะก.ตร.พิจารณาให้ดีเปิดตำแหน่งใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.วิสุทธิ์ กิตติวัฒน์ นายกสมาคมตำรวจ กล่าวถึงการที่ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะนำวาระเปิดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านการสืบสวน ขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ว่าเรื่องนี้ ตนไม่อยากออกความเห็นมาก เพราะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว อีกทั้งไม่อยากวิจารณ์ถึงตัวบุคคล ที่คาดกันว่าจะให้มาดำรงตำแหน่งนี้ ทั้งนี้ เรื่องที่ต้องฝาก ก.ตร. ที่จะต้องร่วมพิจารณาด้วยว่า การจะพิจารณา ในการเปิดตำแหน่งใหม่นั้น อยากให้พิจารณาว่ามีความจำเป็นอย่างไร ดูทั้งปริมาณงาน และคุณภาพงาน ว่าการเปิดตำแหน่งขึ้นมาจะมีประโยชน์ ต่องานตำรวจให้การทำงานดีขึ้นมากน้อยอย่างไร สมเหตุสมผลหรือไม่