นพดลเผยประชุมก.ตร.เพิ่มสบ10ต้องมีเหตุผล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ตร. กล่าวถึง กรณี ตร. เตรียมขอคณะกรรมการ ก.ตร. เพื่อเปิดตำแหน่งที่ปรึกษา สบ 10 เพิ่ม 1 ตำแหน่ง ว่าตนยังไม่เห็นเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเหตุผลที่จะเปิดตำแหน่งนี้ แต่จะมีการแจกในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งที่ผ่านมา ทาง ตร. ได้ขอเปิดตำแหน่งนี้ไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นการล็อก
สเป็กให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้ที่ประชุมไม่ได้ระบุตัวคนมาก็ตาม ทาง ตร. จึงถอนเรื่องนี้ออกไป หากมีการนำเข้าที่ประชุมอีกครั้ง คณะกรรมการก็ต้องดูเหตุผล ความจำเป็นที่จะตั้งตำแหน่งใหม่

พล.ต.อ.นพดล กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้ตนก็มองว่า ที่ปรึกษา สบ 10 และ รอง ผบ.ตร. ก็มีหลายคน แต่ละคนก็มีความสามารถ หากต้องการแก้ปัญหาเรื่องการสืบสวน ก็ต้องมาดูว่า รอง ผบ.ตร. และที่ปรึกษา สบ 10 ที่มีอยู่ขณะนี้ สามารถทำได้หรือไม่ ต้องชี้แจงถึงความแตกต่างให้ได้ คิดว่า ก.ตร. เป็นรูปคณะกรรมการหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ เรามีบทบาท และการพิจารณา ถ้ามีเหตุผลที่ดี ไม่ได้เพิ่มตำแหน่ง เพื่อให้ใครได้ผลประโยชน์ ก็ไม่ขัดข้อง เพราะการตั้งตำแหน่งใหม่ ไม่ใช่เรื่องที่คิดจะทำก็ทำ ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น ไม่เช่นนั้น ก็ผิดกฎหมาย