คาดน้ำลงเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์6พันล.ลบ.ม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักหลายเขื่อน ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ แม้ว่าจะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ และมีการทำฝนหลวงต่อเนื่องก็ตาม ยังไม่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน ได้เพียงพอกับความต้องการใช้ โดย กรมชลประทาน มีการระบายน้ำออกจากเขื่อน เพื่อการอุปโภคบริโภค จาก 33 เขื่อนชลประทานทั่วประเทศ ทั้งเขื่อนขนาดใหญ่ และ
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ เหลือน้ำรวมกันเพียงพอการใช้อุปโภคบริโภคเพียงแค่ 50 วัน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ในช่วงฤดูฝนปีนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ จะมีรวมกันประมาณ 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่นับรวมลมมรสุมที่จะเข้ามาช่วงปลายฤดูฝน แต่หากฝนไม่ตกลงมาต่อเนื่อง จะส่งผลให้ในเดือนกรกฎาคมนี้ จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งจะทำให้ภัยแล้งเข้าขั้นวิกฤติหนักขึ้น

สำหรับมาตรการลดการปลูกข้าว ของเกษตรกรลงเหลือ 2 ครั้งต่อปี อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การลดการปลูกข้าวลงเหลือ 2 ครั้งต่อปี ไม่ได้เป็นการบังคับ แต่เป็นมาตรการการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวของไทยใหม่ เป็น 4 แนวทาง เช่น การปลูกข้าวแล้วปลูกพืชใช้น้ำน้อย และกลับมาปลูกข้าวอีกครั้ง , การปลูกข้าว 2 รอบแล้ว มาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็น
ไปได้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำ สำหรับการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวนอกฤดูกาล ที่ต้องใช้น้ำมาก หากเกษตรกรไม่มีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าวใหม่ ก็จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากทุกปี