ก.ม.ม.เชื่อแผนปรองดองนายกฯมีวาระซ่อนเร้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสำราญ รอดเพชร รักษาการโฆษกพรรคการเมืองใหม่ มองว่าแผนปรองดองของนายกรัฐมนตรี อาจมีวาระซ่อนเร้นในเรื่องการซื้อเวลา เพื่อบริหารประเทศของรัฐบาล อีกทั้งยังไม่สามารถตอบคำถามได้ชัดเจน ว่ารัฐบาลจะเน้นการปรองดองหรือ การปฏิรูปประเทศ ซึ่งในส่วนของพรรคการเมืองใหม่ อยากเห็นการปฏิรูปประเทศ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองใหม่ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ตอบคำถามให้ชัดเจนว่า คณะปฏิรูปชุดใหญ่จะดึงนายแพทย์ประเวศ วะสี, นายอานันท์ ปันยารชุน มาเป็นคณะกรรมการระยะยาว ที่ปรึกษาปัญหาเพียงอย่างเดียว หรือ จะเป็นคณะกรรมการ ที่ทำงานให้เป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลาของรัฐบาลชุดนี้ โดยคณะกรรมการ เพื่อศึกษาการต่อยอดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ประกอบด้วยนักวิชาการ
ทั้ง 19 คน นั้น นายสำราญ มองว่า น่าจะเป็นเพียงเครื่องมือรองรับ ความชอบธรรมให้กับพรรคการเมือง นักการเมืองที่มีธงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเท่านั้น