จ.พิจิตร ตั้งโรงเรียน ชาวนา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเกรียงชัย อินทรทัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ตั้งโรงเรียนชาวนา ที่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยเน้นการสอนภาคปฏิบัติ โดยการลงพื้นที่เรียนรู้จริงกับท้องทุ่งนา ซึ่งขณะนี้ได้พบปัญหาว่า ในนาข้าวเกิดโรคระบาดหนอนม้วนใบ หรือ โรคใบขาว ที่ส่งผลให้ต้นข้าวเสียหาย เหตุเพราะชาวนาขาดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สารเคมีและสารชีวภาพในการกำจัด หากใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์แบบสัมผัสผิวหนังไปฉีดพ่น ก็จะไม่ได้ผล เพราะหนอนจะมีใบข้าวม้วนห่อหุ้มตัวไว้ ดังนั้นชาวนาจึงต้อง เข้าใจถึงระบบนิเวศของธรรมชาติ โดยใช้วิถีธรรมชาติบำบัด ซึ่งจะใช้นก และแมลงที่กินหนอนเป็นอาหาร เป็นตัวช่วยกำจัดหนอนม้วนใบ โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี เป็นการลดต้นทุนการผลิต และปลอดภัยต่อสุขภาพของชาวนา ซึ่งขณะนี้ชาวนา เริ่มเข้าใจถึงวิธีการดังกล่าวแล้ว