พรทิวามั่นใจรัฐจะสามารถบริหารปท.ได้นาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง กรณีที่พรรครัฐบาล โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย มีการประชุมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค รวมถึงลงพื้นที่ เช่น คะแนนเสียงของประชาชนในพื้นที่ โดยกล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองที่ต้อง
เตรียมการล่วงหน้า เพื่อความพร้อมในอนาคตแต่ส่วนตัวเชื่อว่า รัฐบาลชุดนี้จะมีอายุการบริหารราชการแผ่นดินอีกนาน เนื่องจากสามารถผ่านวิกฤติมาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกรณีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. นอกจากนี้ เลขาธิการ พรรคภูมิใจไทย กล่าวอีกว่าหาก
แผนปรองดอง สามารถสำเร็จลุล่วงได้ นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล น่าจะบริหารราชการแผ่นดิน ต่อแต่หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง