รักษาการผบ.ตร.ชงก.ตร.ตำแหน่งที่ปรึกษา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.นี้ เวลา 12.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ด้านความมั่นคง ในฐานะ ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ได้นัดประชุมคณะกรรมการ ก.ตร.เพื่อพิจารณาวาระงานต่างๆ ที่ยังคงคั่งค้างอยู่ และไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องดูแลงานเรื่องความมั่นคง ในช่วงที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งในที่ประชุม ตนจะนำเสนอที่ประชุม ก.ตร.เพื่อพิจารณาเปิดตำแหน่ง ที่ปรึกษา สบ 10 อีก 1 ตำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่า ภาระงานของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ ถึง 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย งานด้านการสืบสวน สอบสวน ป้องกัน และปราบปราม งานด้านความมั่นคง รวมไปถึงด้านการบริหาร ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 4 ส่วนงานเท่านั้น ดังนั้นการเพิ่มอีก 1 ส่วนงาน ให้ครบ ก็มีเหตุผลที่จะนำเสนอ ส่วนคณะกรรมการ ก.ตร. จะคิดเห็น อย่างไรก็เป็นเรื่องของที่ประชุมจะพิจารณา

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดตำแหน่งที่ปรึกษา สบ 10 เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง นั้น หากคณะกรรมการ ก.ตร.เห็นชอบ ก็จะต้องขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช.ด้วย เนื่องจากเป็นตำแหน่งระดับ
พล.ต.ต.ขึ้นไป