กมธ.ร่างงบประมาณยันยังไม่ตัดงบก.คลัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2554 พร้อมด้วยทีมโฆษก ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้พิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงการคลัง 23 หน่วยงาน ยกเว้น สำนักบริหารหนี้สิน ที่กรรมาธิการขอรายละเอียดหนี้สินสาธารณะมาชี้แจงเพิ่มเติม โดยคณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแหล่งเงิน ที่ใช้ดำเนินการของหน่วยงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะข้อสังเกตเพื่อให้การบริหารสาธารณะของรัฐ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน ทั้งนี้ยังไม่มีการตัดลดงบประมาณลงในส่วนของการคลัง ขณะที่ในวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.นี้ จะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาในรายละเอียดแต่ละส่วน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด