รมว.ยธยันตั้งคตน.ไม่ได้กลบกระแสเสื้อแดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม กล่าวถึง กรณีการเสนอให้ นายคัมภีร์ แก้วเจริญ อดีตอัยการสูงสุด เป็นประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบศึกษาและวิเคราะห์นโยบายปราบปรามยาเสพติดและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน หรือ คตน. เพื่อติดตามและดำเนินการตรวจสอบฆ่าตัดตอน 2,500 ศพ โดยยืนยันว่า การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ไม่ได้ทำเพื่อกลบกระแสการ
ชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง แต่เป็นการทำงานต่อเนื่อง เพื่อต้องการสืบหาความจริงให้ปรากฎ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าฝ่ายค้านก็นำเรื่องดังกล่าวมาอภิปรายในสภา เพื่อต้องการหาคำตอบให้กับสังคมในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คตน.ชุดใหม่จะดำเนินการต่อเนื่องจากคณะกรรมการชุดก่อน ที่แล้วเสร็จไปกว่า 80 % โดยการคัดสรรจากผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ ใน คตน.ชุดใหม่ จะพยายามใช้บุคคลที่เคยอยู่ในคณะกรรมการชุดเดิมมาให้มากที่สุด

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง กรณีที่ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผยว่า มีอดีตผู้บริหารของดีเอสไอ บงการสร้างข้อมูลเท็จ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเสื้อแดงว่ากรณีดังกล่าว ตนยังไม่ได้หารือกับ นายธาริต แต่ก็ยอมรับว่า อำนาจเก่ายังคงมีอยู่ในทุกภาคส่วน ที่มีผู้เห็นต่างทางการเมือง ซึ่งตนก็เห็นด้วยกับ นายธาริต ที่จะต้องนำเรื่องส่วนตัวออกจากการทำงาน