ก.พพ. เล็งหาโรงงานผลิตไฟฟ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานเตรียมหาโรงไฟฟ้าอื่นขึ้นมาทดแทน หากรัฐบาลไม่อนุมัติแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งกระทรวงพลังงาน จะมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทุกรูปแบบ แต่หากไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องใช้โรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ซึ่งปัจจุบันก็ใช้อยู่อย่างเต็มที่ พลังงานแสงอาทิตย์ และถ่านหิน ขณะที่ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ส่วนการปรับโครงการ ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า หรือ แอดเดอร์ ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่จะต้องมีการปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และไม่ให้กระทบต่อค่าไฟฟ้า

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังกล่าวถึงกรณีน้ำมันรั่วในอ่าวเม็กซิโกว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย แต่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเร่งรับผิดชอบ