ปชช.เชื่อปรับครม.ภาพลักษณ์-สถานการณ์คง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชนต่อการเมืองไทยหลังรับ ครม.

38.28 % เห็นว่าเป็นเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาล
61.64 % จากรายชื่อ รมต. ทั้ง 8 ตำแหน่งที่มีการปรับ ครม. คิดว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ และผลงานรัฐบาลเหมือนเดิม
39.37 % สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากการปรับ ครม. ใหม่ คือรัฐมนตรี และรัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาของบ้านเมือง
62.73 % หลังการปรับ ครม. ใหม่ สถานการณ์บานเมืองจะ เหมือน เพราะนักการเมืองส่วนใหญ่ก็ยังกลุ่มเดิม มีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย
44.66 % จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน รัฐบาลควร ยกเลิก ศอฉ. และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทันที เพราะจะส่งผลหระทบต่อภาพลักษณ์และความมั่นใจของต่างชาติ
และ 51.42 % คิดว่า เป็นไปได้ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ในปีหน้า เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีเวลาในการเตรียมตัว หรือ วางแผนในการเลือกตั้ง