รัฐเผยเหยื่อม็อบลงทะเบียนก่อน19มิย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมพาส นิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชน ที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง กล่าวว่า ในวันนี้รัฐบาลได้จัดให้มีการมอบเงินเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ถูกโจรกรรม หรือ ถูกทำลาย ครั้งที่ 4 ที่ตึกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจ่ายเป็นเช็คเงินสด 5 หมื่นบาท มีผู้ได้สิทธิ์เข้ารับเงินจำนวน 102 ราย และคณะกรรมการได้มีมติ ให้จัดมอบเงินอีกครั้งใน วันที่ 17 มิถุนายน นี้ ส่วนจำนวนของผู้มีสิทธิ์ต้องขึ้นอยู่กับการคัดเลือกของทางกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลาย สามารถไปลงทะเบียนขอรับเงินได้ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน นี้