คปภ.ตั้งคณะทำงานรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผย ถึงกรณีการเตรียมความพร้อม ในการใช้มาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐาน IFFS 4 (เรื่องสัญญาประกันภัย) ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.54 ว่า คปภ.จะเป็นศูนย์กลางในการเตรียมความพร้อม โดยได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อรองรับการใช้มาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงินในระบบใหม่ เพื่อให้บริษัทประกันภัย ได้ใช้เป็นแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้น โดยประสานงานกับสภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้กับบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบบัญชีของสำนักงาน ให้มีการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานสากล ตลอดจนแจ้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานดังกล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!