รองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการออกประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวันที่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นหาหมู่บ้านชนะเลิศเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันที่ 2 ลงพื้นที่อำเภอกมลาไสย และอำเภอยางตลาด ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2553 เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่ชนะเลิศเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน โดยวันนี้ (10 มิ.ย.) นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด ของจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2553 เป็นวันที่ 2 โดยจุดแรกได้เดินทางไปที่ศาลาวัดบ้านหนองตุ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายธนูศิลป์ ไชยสิริ นายอำเภอกมลาไสย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของบ้านหนองตุ พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านการลดรายจ่าย, การเพิ่มรายได้, การขยายโอกาส, การประหยัด อดออม, การเรียนรู้, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การเอื้ออารีต่อกันและด้านสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และผลงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ทั้งชายและหญิง