กองทุนฟื้นฟูฯเล็งประมูลหุ้นกู้271.80 ลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน แจ้งว่า กองทุนฯ จะเปิดประมูลขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์จำนวน 28 บริษัท มูลค่ารวมประมาณ 271.80 ล้านบาท ในวันที่ 14 มิ.ย. - 2 ส.ค. นี้ และกำหนดระยะเวลายื่นซองเสนอราคาภายใน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. - 2 ส.ค. 2553 จากนั้น กองทุนฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ชนะการประมูลทราบ ซึ่งผู้ชนะต้องวางเงินมัดจำ ร้อยละ 25 ของราคาเสนอซื้อภายใน 3 วันทำการ นับจากวันแจ้งผลการเสนอราคาซื้อ และชำระส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันเดียวกัน ผู้ที่สนใจสามารถเสนอซื้อหุ้นเป็นรายบริษัท หรือเป็นกลุ่มบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มใบเสนอราคาซื้อ และยื่นซองเสนอราคา ตามรายละเอียดประกาศกองทุนฯ จาก www.bot.or.th