สุรินทร์แล้งหนักรุนแรงที่สุดในรอบ20ปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.สุรินทร์ กล่าวถึง ประเด็นภัยแล้งว่า ขณะนี้จังหวัดสุรินทร์ ยังคงมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง 14 อำเภอ จาก 17 อำเภอ ในขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ทั้ง 18 แห่ง ของจังหวัดสุรินทร์ มีปริมาณกักเก็บน้ำ 57.165 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 39.40 ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีปริมาณกักเก็บน้ำเหลือเพียง 6.23 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 31 ซึ่งถือว่า รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ทั้งนี้ทางจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด