กยศ.เข้ม นร.นักเลงตัดความช่วยเหลือทันที

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า ตั้งแต่ ปี 2549 มีผู้เข้ามาขอกู้ยืมเงินกับ กยศ. แล้ว ประมาณ 3 ล้านกว่าราย โดยปีนี้มีแผนจะให้กู้เงินกับนักศึกษาสายอาชีวะให้มากขึ้น เพื่อรองรับตลาดแรงงาน ที่มีความต้องการแรงงานฝีมือด้านนี้จำนวนมาก แต่ถ้ามีนักศึกษาคนไหนที่กู้ยืม กยศ. แต่มีพฤติกรรมรุนแรง หรือ กระทำการยกพวกตีกัน ทาง กยศ. จะพิจารณา ตัดการให้ความช่วยเหลือทันที สำหรับการติดตาม หนี้ ของ กยศ. จะเน้นการใช้จดหมาย แต่ถ้ายังไม่ได้ผลก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้อง อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นการฟ้องร้องที่รุนแรงอะไร เพราะตอนนี้เรามีแนวทาง ไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้อง เพื่อหาทางประนีประนอมมากที่สุดว่า แต่ละรายจะมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้อย่างไร

ผจก.กยศ.กล่าวอีกว่า กยศ.ไม่มีนโยบายให้ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้เข้าสู่กระบวนการเครดิตบูโรมาตั้งแต่ต้นเพราะที่ผ่านมา จะเน้น กระบวนการไกล่เกลี่ยมากกว่า และตอนนี้ กยศ. กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ออกไป โดยใน 2 ปีแรกที่ สำเร็จการศึกษาถือว่า เป็นระยะปลอดหนี้ 2 ปี