ไชยยศ รมช.ศธ.เข้าทำงานวันแรกคึกคัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศที่ กระทรวงศึกษาธิการ ช่วงที่ผ่านมา ล่าสุด นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าปฏิบัติหน้าที่หลังจากได้รับตำแหน่งเป็นวันแรก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีเหล่าข้าราชการประจำกระทรวง เข้ามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ขณะที่ นายไชยยศ ได้เปิดใจกับผู้ที่มาให้การต้อนรับว่า แม้จะได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ แต่ก็ขอให้ทุกคนคิดว่า เป็นพี่น้องกันและพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย สำหรับสิ่งที่คิดขณะนี้ นายไชยยศ กล่าวว่า ประเทศชาติ จะอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่สร้างคนให้เป็นคนดี รวมถึง ปัจจุบันสร้างคน เพื่อให้รองรับตลาดแรงงานเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่ต้องมองถึงการชี้นำของประเทศชาติด้วย และที่สำคัญการศึกษา ไม่ใช่เพียงการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น เพราะจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การประสานงานกับหน่วยงานด้านสื่อและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่จะให้เด็กไทยมีความรู้ และรักษาวัฒนธรรม รวมทั้ง มีความเอื้ออาทรและการรับผิดาชอบต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

นายไชยยศ กล่าวว่า ต่อจากนี้ ตนจะเข้าไปปรึกษากับรัฐมนตรีที่ดูแลด้านสื่อและรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงวัฒนธรรม ถึงแนวทางการสร้างสื่อให้ออกมามีประโยชน์ต่อเด็กไทยมากที่สุดอีกด้วย