สธ.เผยคนไทยตุ้ยนุ้ยพุ่งหญิง41%ชาย28%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งสำรวจโดยใช้วิธีตรวจร่างกายประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกๆ 5 ปี ล่าสุดในปี 2552 ได้ดำเนินการใน 20 จังหวัดทั่ว
ประเทศ และกทม. จำนวน 20,450 คน และเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในปี 2547 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น 2 เรื่องคือ การสูบบุหรี่เป็นประจำลดลงจากร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 20 และการดื่มสุราในระดับเสี่ยงปานกลางคือชายดื่มสุราตั้งแต่ 41 กรัมต่อวัน และหญิงดื่มตั้งแต่ 21 กรัมต่อวัน มีจำนวนลดลงจากร้อยละ 17 เหลือร้อยละ 14 ส่วนพฤติกรรมที่ยังน่าห่วงคือเรื่องการออกกำลังกาย โดยมีประชาชนร้อยละ 19 ออกกำลังกายน้อย และจำนวนคนที่กินผักและผลไม้ได้ตามมาตรฐานคือวันละอย่างน้อย 400 กรัม ลดลงจากร้อยละ 22 เหลือร้อยละ 18 ขณะเดียวกันจำนวนคนอ้วนมีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากที่มีร้อยละ 29 ในปี 2547 เพิ่มเป็นร้อยละ 35 หรือพบได้ทุกๆ 1 ใน 3 คน โดยพบผู้หญิงอ้วนร้อยละ 41 ผู้ชายร้อยละ 28 คนที่มีระดับไขมันในเลือดสูงจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 19 มีภาวะซีดโลหิตจางจากร้อยละ 17 เพิ่มเป็นร้อยละ 23 และยังพบคนที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 21 เบาหวานร้อยละ 7 มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 3

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!