สมบัติรับทำงานแก้รธน.19กก.ไร้นักการเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่ถูกทาบทามให้เป็น ประธานคณะกรรมการศึกษาปฏิรูปทางการเมืองและแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ตนเองพร้อมที่จะทำงาน ตามที่ นายกฯ ได้เสนอมา แต่เรื่องที่จะให้ทุกคนพอใจหมดนั้น คงทำได้ยาก เพราะสังคมที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบบนี้ ใครเข้ามาทำงานตรงนี้ ก็ถูกแคลงใจหมด ส่วนกรณีถูก นายนพดล ปัทมะ กล่าวหาเป็นกองเชียร์ของพรรคประชาธิปัตย์ นั้น ตนไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนขอบเขตของคณะกรรมการชุดนี้นั้น ต้องรอ นายกฯ แต่งตั้งและให้อำนาจมาก่อน จึงจะบอกได้ว่า ต้องทำอะไรบ้าง

ส่วนกรอบการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ ว่ามีอะไรบ้างนั้น อธิการบดีนิด้ากล่าวว่า คงต้องเริ่มจาก ผลสรุปของคณะกรรมการสมานฉันท์ของ นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.สรรหา ที่สรุปเอาไว้ 6 ประเด็น มาทำต่อ เบื้องต้น พูดได้ว่า ก็เป็น
แนวทางของนักการเมือง ที่เริ่มต้นเอาไว้แล้ว ทางคณะกรรมการชุดนี้ มาสานต่อ และคณะกรรมการ มองไว้ 19 ท่าน ซึ่งบางส่วน ได้ประสานเอาไว้แล้ว และยืนยันว่า เป็นนักวิชาการทั้งหมด ไม่มีนักการเมือง หรือ คนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมแน่ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส ในการทำงานนั่นเอง