อินโดฯออกประกาศใช้ฉลากสินค้าแบบใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ได้ออกประกาศ ว่าด้วยเรื่องการบังคับใช้ฉลากของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าที่ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย เป็นภาษาอินโดนีเซีย วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ กฎระเบียบดังกล่าวจะบังคับใช้กับสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ (1).สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคมและการสื่อสาร (2).สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง (3).สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์และมอเตอร์ไซค์ (4).สินค้าอุปโภคต่างๆ ได้แก่ ถุงเท้า รองเท้า ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ของเด็กเล่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร วัสดุ/อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน

ทั้งนี้ ให้ใช้ฉลากที่เป็นภาษาอินโดนีเซียกับสินค้า (Product) และบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (Packaging) ซึ่งต้องระบุข้อความในฉลากที่สำคัญ ได้แก่ ชื่อสินค้า/ตรายี่ห้อสินค้า ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต/ผู้นำเข้าประเทศที่ผลิต และข้อมูล
เฉพาะของสินค้าแต่ละประเภท เช่น การใช้กำลังไฟ ความถี่ของไฟฟ้า เป็นต้น