ทางเท้าแยกราชประสงค์เสียหายกว่า5แสนบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมือง ได้ตรวจสอบความเสียหายของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนทรัพย์สินทางราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบพบว่า รั้วเหล็กกันถนนแบบใหม่เสียหาย จำนวนความยาว 42 เมตร เป็นเงินงบประมาณ 119,700 บาท รั้วเหล็กกันถนนแบบเดิม เสียหายจากการถูกเพลิงไหม้ จำนวนความยาว 30 เมตร เป็นเงินงบประมาณ 68,400 บาท ต้นไม้พุ่มเตี้ยตาย ความยาวประมาณ 300 เมตร เป็นเงินงบประมาณ 171,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น กว่า 5 แสนบาท ทั้งนี้ สำนักผังเมืองจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขและบรรเทาความสูญเสียต่อไป

นอกจากนั้น สำนักผังเมืองได้สำรวจความเสียหายและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ว่า สมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในพื้นที่หรือไม่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ซึ่งจากการตรวจสอบมีอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ ในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวนทั้งสิ้น 44 อาคาร ความเสียหายพื้นที่ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว พบว่า มีโครงข่ายคมนาคม โดยรอบพื้นที่เพียงพอ ยังไม่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ โดยสามารถใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง