มท.1เปิดมหาดไทยแชนแนล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าว เปิดตัวสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย หรือ มหาดไทยแชนแนล ว่า เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารไปยังประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้รับทราบในเรื่องนโยบาย ผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย อาทิ เช่นการปกป้องสถาบัน ต่างให้บริการประชาชนต่างๆ สำหรับ มหาดไทยแชนแนล จะมีเนื้อหาแบ่งเป็น 3 กลุ่มรายการหลัก คือ หนึ่งกลุ่มรายการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เช่น สารคดี โครงการหลวง โครงการแห่งชีวิต ข่าวมหาดไทย เป็นต้น สองกลุ่มรายการบริการประชาชน และ 3 กลุ่มรายการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน