คณะกรรมการมรดกโลก ระบุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเสี่ยงต่อการถูกถอดออกจากการเป็นมรดกโลก หลัง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการมรดกโลก ระบุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เสี่ยงต่อการถูกถอดออกจากการเป็นมรดกโลก หลังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ตลอดจนผู้ค้าในการอนุรักษ์พื้นที่ นางโสมสุดา ลียะวณิช รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานคณะกรรมการมรดกโลก กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกถอดออกจากการเป็นมรดกโลกว่า จากการเข้าไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลจากทางจังหวัด ถึงการย้ายผู้ค้าออกจากบริเวณพื้นที่วัดมงคลบพิตร ยังคงดำเนินการได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร จึงทำให้บริเวณดังกล่าวยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเห็นว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ดูแลยาก หากเปรียบเทียบกับแหล่งมรดกโลกอื่น เพราะอยุธยาถือเป็นจังหวัด ที่ยังมีคนอาศัยอยู่ร่วมกับโบราณสถาน อาทิ บริเวณวังโบราณ หรือบริเวณบึงพระราม ทั้งนี้ ในส่วนของกรมศิลปากร ปีนี้ได้รับงบประมาณ 120 ล้านบาท เพื่อใช้ในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก ดังนั้น จึงอยากขอความร่วมประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม ก่อนที่จะถูกถอดจากการเป็นมรดกโลก