ปลัดสปน. ประชุมคณะกรรมการโครงการ 3 ทศวรรษกพด.เพื่อหาแนวทางเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนรา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการโครงการ 3 ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อหาแนวทางเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สื่อมวลชน คณะตำรวจตระเวนชายแดน และตัวแทนจากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อหารือถึงแนวทางการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการทรงงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของพระองค์ในถิ่นทุรกันดารที่ดำเนินมา 30 ปีให้แพร่หลายโดยการสร้างถาวรวัตถุ การจัดทำรายการและการจัดกิจกรรมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ได้ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา ชื่อบัญชี กพด.เลขที่บัญชี 067-202385-8 หรือบริจาคเงินสดได้ที่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303